Z łowiska można korzystać w okresie od 01 kwietnia do 31 października

Regulamin połowu ryb w obwodzie rybackim Jeziora Rudzianek

 

Zezwolenie na połów ryb w jeziorze Rudzianek wydaje opiekun łowiska, telefon kontaktowy:

606 123 391

 

Korzystanie z łowiska i pomostów zobowiązuje do ścisłego przestrzegania regulaminu PZW i poniższych punktów:

 1. Wykupienie zezwolenia od opiekuna wody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 2. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki, a w uzgodnionych z opiekunem przypadkach można będzie korzystać z trzeciej wędki po dokonaniu dopłaty.

 3. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.

 4. Możliwe jest stosowanie znaczników „markerów” (maksymalnie 2 sztuki) na stanowisko.

 5. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających i łódek zdalnie sterowanych do zanęt.

 6. Zakaz przywożenia własnych żywych przynęt (rybki). Przynęta żywa musi zostać pozyskana z jeziora Rudzianek.

 7. Wędkarz zobowiązany jest do zachowania ciszy i spokoju na terenie łowiska.

 8. Wędkarz na łowisku powinien posiadać: matę karpiową, narzędzia do bezpiecznego wyciągania haczyków oraz stosowanie środka do dezynfekcji ran.

 9. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.

 10. Grille palimy jedynie w miejscach wyznaczonych.

 11. Opiekun łowiska ma prawo do kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszystkie przypadki kłusownictwa, kradzieży i niszczenia mienia na łowisku zgłaszane będą do organów ścigania.

 12. Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawienie mienia.

 13. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezzwłocznie z ostrożnością wypuszczone do wody nawet jak ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

 14. Każdy wędkarz musi osobno przechowywać złowione przez siebie ryby w dobrej kondycji.

 15. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu.

 16. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.

 17. Karpia i amura wpuszczamy z powrotem do wody.

 18. Osoby nieprzestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu.

 

Połów ryb na terenie łowiska bez zezwolenia opiekuna łowiska

SUROWO ZABRONIONY!

 

Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dobowych połowów ryb na łowisku Rudzianek.

Limit połowu

Limit sztuk

Wymiary ochronne

Okresy ochronne

Sum

2 sztuki

70 cm

1 stycznia – 31 maja

Szczupak

2 sztuki

50 cm

1 stycznia – 30 kwietnia

Lin

2 sztuki

30 cm

 

Okoń

5 sztuk

20 cm

 

Karaś pospolity

5 sztuk

15 cm

 

Płoć

--

--

 

Wzdręga

--

15 cm

 

 

UWAGA WĘDKARZE !!!

Na łowisku Rudzianek zakaz zabierania karpia i amura.

W cenie jednorazowego połowu dozwolone jest zabranie ze sobą ryb o łącznej wadze 2kg.