Z łowiska można korzystać w okresie od 01 kwietnia do 31 października

Regulamin połowu ryb w obwodzie rybackim Jeziora Rudzianek

Zezwolenie na połów ryb w jeziorze Rudzianek wydaje Leszek Ciara, telefon kontaktowy 606 123 391.

Korzystanie z łowiska i pomostów zobowiązuje do ścisłego przestrzegania regulaminu PZW i poniższych punktów:

 1. Prawo do wędkowania mają osoby posiadające kartę wędkarską i zezwolenie na połów ryb od opiekuna wody.
 2. Wykupienie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Wędkarz zobowiązany jest do telefonicznej informacji o przyjeździe na łowisko.
 4. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki, a w uzgodnionych z opiekunem przypadkach można będzie korzystać z trzeciej wędki po dokonaniu dopłaty.
 5. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.
 6. Możliwe jest stosowanie znaczników „markerów” (maksymalnie 2 sztuki) na stanowisko.
 7. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających i łódek zdalnie sterowanych do zanęt.
 8. Zakaz przywożenia własnych żywych przynęt (rybki). Przynęta żywa musi zostać pozyskana z jeziora Rudzianek.
 9. Wędkarz zobowiązany jest do zachowania ciszy i spokoju na terenie łowiska. Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.
 10. Grille palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez opiekuna łowiska.
 11. Na łowisku obowiązuje parkowanie jedynie na miejscach wyznaczonych.
 12. Wszystkie przypadki kłusownictwa, kradzieży i niszczenia mienia na łowisku zgłaszane będą do organów ścigania.
 13. Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawienie mienia.
 14. Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z opiekunem łowiska.
 15. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezzwłocznie z ostrożnością wypuszczone do wody nawet jak ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
 16. Każdy wędkarz musi osobno przechowywać złowione przez siebie ryby w dobrej kondycji.
 17. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu.
 18. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
 19. W nocy wędkowanie wyłącznie za zgodą opiekuna łowiska. Obowiązkowy kontakt telefoniczny oraz uiszczenie wcześniejszej opłaty do godziny 21.00.
 20. Osoby nieprzestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu.

 

Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dobowych połowów ryb na łowisku Rudzianek.

Limit połowu

Limit sztuk

Wymiary ochronne

Okresy ochronne

Sum

1 sztuka

70 cm

1 listopada – 30 czerwca

Szczupak

2 sztuki

50 cm

1 stycznia – 30 kwietnia

Lin

2 sztuki

30 cm

 

Karp

2 sztuki

35 cm

 

Amur

2 sztuki

--

 

Okoń

5 sztuk

20 cm

 

Karaś pospolity

5 sztuk

15 cm

 

Po godzinie 21.00 połów ryb na terenie łowiska bez zezwolenia opiekuna łowiska

SUROWO ZABRONIONY!